KEMAN DERSİ - KEMAN KURSUspan>
     

Keman dersi almak isteyen gençler,yetişkinler ve çocuklar için oluşturulmuş sınıflar ve özel ders imkanlarıyla Ankara’da müzik severlere hizmet vermektedir.

Keman ve yaylı çalgılar eğitimi veren akademimiz, kurulduğu günden bugüne kendini yenileyen eğitim programlarıyla, geleneksel kültürle biçimlenmiş eğitim yöntemlerini, günümüz anlayış ve biçimlerine uyarlayıp - yorumlayarak günümüz müziğine ve eğitimine de bakmaktadır.

KEMAN DERSİ - KEMAN KURSU ANKARA

Her derste yeni bir konunun işlendiği eğitim müfredatımız,öğrencilerimizin sıkılmadan,eğlenerek öğrenebilecekleri,bu konuda yeterli formasyano sahip eğitmenlerimizce işlenmektedir.
Amacın aynı zamanda keyif de almak olduğu düşüncesiyle keman derslerimiz, belirlenen saatlerde düzenli ve sistematik bir biçimde ilerlemektedir. Bu açıdan 300 m2 kapalı alanı, ferah ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz rahat ortamıyla , etütlerinizi yapabileceğiniz piyano - keman stüdyolarını ve alanlarında profesyonel eğitmenlerimizden ders alma imkanı sunmaktayız.

Keman derslerimiz kişiye özel, birebir - özel ders olarak işlenmekte, aylık kurlar şeklinde haftada bir veya iki gün, bir saat dersten oluşmaktadır.

Öğrencilerimiz belirli bir yeterliliğe ulaştığında oluşturduğumuz grup çalışmalarıyla birlikte çalabilme deneyimi kazandırılmaktadır.

Çalışma saatleri ve günlerini öğrencilerimiz kendileri seçmektedir.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZEL KEMAN DERSLERİ

Çocukların beyin gücünü ve gelişimini destekleyen eğitimlerden biri de kuşkusuzuz müzik ve enstrüman eğitimidir. Bu müzik eğitimiyle birlikte cocuğunuzun küçük yaştan itibaren fiziksel ve ruhsal gelişiminde olumlu etkiler oluşturmaktayız.
Küçük yaştan itibaren herhangi bir müzik aleti çalan çocukların sonraki yaşlarda bir çok bireye göre daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır.
Çocuklara yönelik keman derslerimiz 4-5 yaşından itibaren başlamakta, bu konuda gerekli formasyona sahip eğitmenlerimizle, öğrencilerimizi sıkmadan,eğlenirken öğrenecekleri bir eğitim programı sunmaktayız.

YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÖZEL KEMAN DERSLERİ

Enstrüman çalabilmek için bir yaş sınırı olmadığına ve kulağın eğitilerek gelişebileceğine inanan eğitim felsefemizle her yaştan müzik severlere eğitim vermekteyiz…

Bir çok müziksever bu yaştan sonra öğrenebilirmiyim gibi sorular ve geçmiş yaş düşüncesiyle kendilerini bir enstrüman çalmaktan alıkoymaktadır. Müziğin ve bir enstrüman çalmanın yaşı olmadığına inanmaktayız. Bu amaçla hep düşündüğünüz ancak bir türlü bu konuda vakit ayıramadığınız, içinizde kalmış müzik sevgisini bu enstrümanlarla canlandırırken iş, öğrencilik ve ev hayatınız da oluşagelen sıkıntılar ve boşluklardan sizi uzaklaştıralım.

 


 

 

 

KEMAN

Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin en küçük ve en yüksek tondan çalan üyesidir. Akord sesleri pesten tize sol, re, la, mi'dir.
Keman yayına arşe denir. Arşede yapay ya da gerçek at kılının yanı sıra ham misina olarak adlandırılan bir madde de kullanılabilir.
Almanca: Geige,Fransızca: Violon,İngilizce: Violin,İtalyanca: Violino dur. Uzunluğu 60 cm'dir. Yayla çalınan telli bir çalgıdır. Notası, ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır. Orkestralarda, genel olarak (Solo, I, II) üç partisi bulunur.Solo ve eşlik görevi verilir (özellikle bir solo çalgıdır). Hiçbir çalgıda olmayan ses rengiyle, çok zengin bir anlatım gücü vardır.
Telleri: sol re la mi olarak akord edilir.

TARİHÇE

Keman ilk olarak 14.yüzyılda Kuzey İtalya'da ortaya çıktı; bu dönemde keman Avrupa'da yayıldı. İlk keman yapımcılarının Rebec, Rönesans de Fer tarafından Ortaçağ'da İtalya'da Lira da Braci, Fransa'da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman'ın atası sayılır. Lavignac, Keman'ın Türklerin Kemençe'i guz (Oğuz Kemençesinden)alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların Rebab'ından geliştirildiği öne sürülmüştür. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman yapım ustaları Nicolo Amati, Paolo Maggini, Giuseppe Guarneru, Antonio Stradivarius Keman'a son şeklini vermişlerdir. Keman asıl biçimi korumakla birlikte 19. yüzyılda , bazı değişikliklere uğradı. Çağdaş kemanda gövde ve sap daha uzun, köprü daha yüksektir.(wikipedia)

Tüm enstrümanlarda olduğu gibi işçilik ve kullanılan malzeme çalgının kalitesini belirlemektedir.Belli bir bilgiye sahip kişilerle enstrüman teminini tavsiye etmekteyiz.Bu süreçte eğitmenlerimizin bilgi ve deneyimleriyle yardımcı olmaktayız.